Můj účet
    Log in
Otehotnění
1. Trimestr
2. Trimestr
3. Trimestr
Porod
TěhotenskáKalkulačka.cz

  Epidurální analgezie
Rodit s epidurální analgézi nebo přirozenou cestou? Porod bez bolesti je asi to, co by si přála většina z nás. Přesto mají mnohé ženy z epidurální analgezie, která přesně toto slibuje, trochu strach. Je to opravdu takový perfektní "vynález" nebo může porod i zkomplikovat?

Co to epidurální analgezie přesně je?

Je to momentálně nejefektivnější způsob tlumení porodních bolestí. Přes speciální jehlu se do prostoru v oblasti páteřního kanálu zavede cívka, která tam zůstane až do konce porodu. Přes ni se aplikují látky tlumící bolest. Porodní bolesti nejsou zcela odstraněny, ale většinou jsou vnímány jen jako tlak.Kdy se zavádí? Může o nu rodička požádat také přímo na porodním sále?

Epidurální cívka se může zavést v kterékoli fázi porodu, ale pokud se porod očekáva do půlhodiny, neexistuje rozumný důvod jejího zavedení, protože by již nestihla zabrat. Pacientka, která se rozhodne rodit s epidurální anestezii, musí v dostatečném předstihu před porodem absolvovat pohovor s anesteziologem. Takže musí být poučena, musí mít příslušné laboratorní výsledky, případně pokud jde o rodičku sledovanou pro nějaké jiné onemocnění, musí mít aktuální vyšetření příslušním odborníkem. Přímo na sále se domáhat epidurální analgezie sice může, ale o jejím podání rozhodne anesteziolog spolu s porodníkem. Případně se zvolí jiná forma tišení bolestí.Kdy se epidurální analgezie nedoporučuje?

To zváží porodník a anesteziolog na základě zdravotního stavu matky, plodu a gynekologického nálezu. Například při poruchách krevního srážení nepřichází porodní epidurální analgezie v úvahu. Pacientky se srdečním onemocněním, s cukrovkou a některými dalšími diagnózami třeba vyšetřit příslušným specialistou, který se vyjádří o vhodnosti podání této analgezie.

Hradí se tento výkon pojišťovnou?

Ne, patří to k nadstandardním zdravotnickým výkonům. V jednotlivých nemocnicích mohou být ceny rozdílné, liší se však minimálně. Většinou se pohybují kolem 2 000 - 3 000 Kč.

Mnohé ženy se obávají, že při zavádění jehly může dojít k poškození míchy, případně, že nebudou schopny spolupracovat s porodníkem. Jaké jsou vedlejší účinky?

Stává se, že vyšší dávky způsobí slabost dolních končetin, nepociťování kontrakcí dělohy, a tím ztrátu nutkavého pocitu na tlačení. Svalová síla břišního svalstva se může při vyšší dávce oslabit. Porod se může prodloužit a v některých případech je nutné použít vakuum alebo forceps. Pokles krevního tlaku, který vždy nastane, může vyvolat pocit na zvracení či zvracení, kroucení hlavy, pocení. Většina komplikací je přechodná a nezávažná, medicínsky snadno ovlivnitelná.Takže komplikace ohrožující život nenastanou?

Jsou velmi vzácné a stejně reagují na léčbu. Jde o totální subarachnoidálnu anestézii, která může vzniknout při nechtěném propíchnutí tvrdé pleny a aplikaci dávky pod ni při současném předávkování podávaných látek. Druhá vážná komplikace je masivní epidurální anestézie při předávkování podávaných látek s jejich rozšířením směrem nahoru. Obě se projeví extrémním poklesem krevního tlaku, ztrátou vědomí, zastavením dýchání. Používané koncentrace anestetik při porodu však vylučují tuto komplikaci. Propíchnutí tvrdé pleny, pokud se jehlou náhodou dostaneme hlouběji při samotné technice výkonu, vede k bolestem hlavy. Poškození míchy je vyloučeno.

Může epidurální analgezie nejako ovlivnit plod?

Nezjistil se žádný negativní účinek na dítě. Množství látky, která přejde přes placentu, je minimální.

Je místo vpichu po porodu bolestivé?

Bolesti v místě vpichu odznejí spontánně. Jejich trvání často také závisí na náročnosti zavedení jehly do epidurální prostoru. U velké většiny žen bývá hladké a nekomplikované. Epidurální analgezie je mnohdy neprávem obvinováná ze všech bolestí zad, které jsou téměř běžné a jsou způsobeny i přírůstkem hmotnosti během těhotenství.

TěhotenskáKalkulačka.cz | @ | |